Menu Close Menu

جدیدترین عناوین خبری

رئیس سازمان تامین اجتماعی: بحران سازی افراطی را قبول نداریم
آزنا آنلاین- رئیس سازمان تامین اجتماعی گفت: بحران سازی افراطی مربوط به صندوق تامین اجتماعی را قبول نداریم. میرهاشم موسوی در مراسم آغازین عملیات اجرایی سه پروژه تامین اجتماعی در اردبیل اظهار کرد: در دولت های قبلی برخی اظهارنظرهای غیرکارشناسی را در باب بحران سازی صندوق تامین اجتماعی شاهد بودیم در حالی که این بحران سازی افراطی قابل قبول نیست. وی خاطرنشان کرد: هرچند در این حوزه برخی مشکلات و دغدغه ها وجود دارد اما سخن مکرر در باب بحران صندوق تامین اجتماعی به نفع این مجموعه اقتصادی نیست. رئیس سازمان تامین اجتماعی بیان کرد: در حال حاضر ۴۱۴ درمانگاه عمومی و تخصصی به صورت رایگان به هموطنان ارائه خدمات می کنند و در حکمرانی سازمان تامین اجتماعی تلاش بر گسترش این خدمات است. موسوی افزود: ما ...
1403/01/24

بخش ویژه خبری

رئیس سازمان تامین اجتماعی: بحران سازی افراطی را قبول نداریم
آزنا آنلاین- رئیس سازمان تامین اجتماعی گفت: بحران سازی افراطی مربوط به صندوق تامین اجتماعی را قبول نداریم. میرهاشم موسوی در مراسم آغازین عملیات اجرایی سه پروژه تامین اجتماعی در اردبیل اظهار کرد: در دولت های قبلی برخی اظهارنظرهای غیرکارشناسی را در ...
1403/01/24