Menu Close Menu

جدیدترین عناوین خبری

رئیس جهاد دانشگاهی اردبیل: رشد و بازدهی به موقع شرکت‌ها در مرکز رشد ضروری است
آزنا آنلاین- رئیس جهاد دانشگاهی استان اردبیل دوره پیش رشد، رشد و خروج از مرکز رشد را چرخه اصلی در حمایت از شرکت‌های دانش‌بنیان در مرکز رشد ضروری عنوان کرد. حسام رسولی در نشست هم‌اندیشی با مدیران شرکت‌های مستقر در مرکز رشد فرآوری گیاهان دارویی جهاد دانشگاهی استان اردبیل، مدیریت مرکز رشد واحد را در ایجاد مرکزی قوی و ایده‌پرداز مطلوب ارزیابی کرد. وی اظهار کرد: دوره پیش رشد، رشد و خروج سه مرحله‌ای است که مراکز رشد باید آن را طی بکنند که به نظر می‌رسد این سه روند به صورت مطلوب در مرکز رشد واحد به دلیل برخی مسائل و مشکلات رعایت نشده که باید این روند بازنگری شده و در این زمینه برنامه‌ریزی لازم به عمل آید. رئیس جهاد دانشگاهی استان اردبیل امکانات و شرایط مراکز رشد جهاد دانشگاهی را با مراکز ر ...
1403/05/02

بخش ویژه خبری

رئیس جهاد دانشگاهی اردبیل: رشد و بازدهی به موقع شرکت‌ها در مرکز رشد ضروری است
آزنا آنلاین- رئیس جهاد دانشگاهی استان اردبیل دوره پیش رشد، رشد و خروج از مرکز رشد را چرخه اصلی در حمایت از شرکت‌های دانش‌بنیان در مرکز رشد ضروری عنوان کرد. حسام رسولی در نشست هم‌اندیشی با مدیران شرکت‌های مستقر در مرکز رشد فرآوری گیاهان دارویی جهاد ...
1403/05/02